Víza

V Thajsku platí nový imigrační zákon platný od října 2006, který omezuje vydávání vícevstupových víz. Zatímco dříve vydávala thajská ambasáda vízum v podstatě s tolika vstupy, o kolik si zájemce zažádal, nyní vyžaduje pro udělení již dvou vstupů výpis z bankovního účtu, zpáteční letenku a zdůvodnění opakovaného vstupu do země. V mnoha případech bylo udělení víz i dvou vstupů odmítnuto.

Vízum – povolená délka pobytu

Další změnou je povolená délka pobytu v Thajsku. Po 1.10.2006 dávají imigrační úředníci všem občanům ČR přijíždějícím do Thajska na turistické vízum razítko opravňující pouze k jednomu měsíci.Co dělat, pokud chcete jet do Thajska opakovaně a thajské velvyslanectví vám udělí vízum na méně vstupů, než potřebujete?
Možnosti jsou v podstatě dvě: požádat v Thajsku o „Re-entry Permit“ nebo v jiné zemi či při vstupu do Thajska požádat o tzv. „Visa on Arrival“.
„Re-entry Permit“ je povolení umožňující přerušit pobyt v Thajsku a v době platnosti víza se tam opět vrátit. Pokud jste tedy při vstupu do Thajska dostali vstupní razítko opravňující k pobytu do určitého data, můžete se do země vrátit pouze do tohoto dne. „Re-entry Permit“ tedy vízum neprodlužuje. „Re-entry Permit“ je možné zažádat na imigračních úřadech po celé zemi a také před odjezdem (odletem) ze země na některých hraničních přechodech.
Pokud chcete o toto povolení žádat na hraničním přechodu před odjezdem z Thajska, včas si ověřte, zda jej daný hraniční přechod vydává.
„Re-entry Permit“ je samozřejmě třeba žádat před udělením výstupního razítka.„Visa on Arrival“ je vízum, které je občanům určitých států vydáváno při stupu do země, a to pouze na některých hraničních přechodech, umožňuje pobyt po dobu 14 dnů, nelze prodloužit a na toto vízum nebude pravděpodobně vydán „Re-entry Permit“. K žádostem o vydání „Re-entry Permit“ i „Visa on Arrival“ potřebujete:
– pasovou fotografii,
– poplatek 1000 B (listopad 2006)
Podle nového imigračního zákona jsou veškerá rozhodnutí zcela na daném imigračním úředníkovi a udělení jakéhokoli razítka tedy není vůbec automatické.