Čas, svátky

Kalendář

V roce 1940 posunulo Thajsko svůj Nový rok (Songkran) z 13. dubna na 1. ledna, ve snaze sblížit zemi s většinou světa. Do dnes se ale starý thajský Nový rok (Songkran) slaví stejně vehementně jako Silvestr. Lunární kalendář má nadále nezastupitelný význam a drtivá většina náboženských svátků se odvíjí od fáze měsíce. Samozřejmě nejdůležitější fáze je úplněk.

Letopočet

Buddhistická éra začala o 543 let dříve než křesťanská. Začíná dnem prozření (úmrtí, vstupu do Nirvány – jak kdo chcete) Buddhy. Proto rok 2005 je v Thajsku rokem 2548. Tento letopočet se běžně používá, pouze v bankovním styku se používá klasický křesťanský letopočet. Velká legrace většinou nastává, když českému finančnímu úředníku předložíte v příslušném daňovém roce doklad z roku, který bude až za 543 let…

Časový posun

Časový posun je 5 (v létě) nebo 6 hodin (v zimě) plus. Thajsko nepoužívá letní a zimní čas.

Thajské slavnosti

Thajské slavnosti se jen zřídka nesou ve vážném duchu. V málokteré zemi se slaví tak bujaře a barvitě jako v Thajsku. Každoroční ceremonie a svátky charakterizující silné náboženské cítění a přechod ročních období jsou již odedávna nedílnou součástí života Thajců. Jeden nápis z 13.století říká: „Kdo se chce veselit, nechť se veselí. Kdo se chce smát, nechť se směje.“ A to platí dodnes, kdy se každý měsíc koná množství slavností. Hlavní svátky jako Songkran, se slaví po celé zemi, přičemž v nejpompéznějším měřítku v Bangkoku a dalších větších městech. Kromě toho mají i jednotlivé regiony i vlastní jedinečné slavnosti (jsou vždy uváděny v kapitole příslušné provincie). Mnohé svátky připadají každý rok na jiné datum, neboť se řídí lunárním kalendářem. Připadá-li státní svátek (ss) na sobotu nebo neděli je volným dnem také následující pondělí.
Nový rok: 1. ledna

Čínský Nový rok: leden/únor
Není to oficiální svátek, ale svět obchodu je přesto na dva až tři dny podstatně ochromen.

Mákcha Búča: Únor, úplněk(všichni svatí) – slaví se na památku Buddhova kázání před 1250 stoupenci jeho učení. Svátek je zakončen průvodem se svíčkami kolem chrámů.
Soutěže v pouštění draků: březen, celý měsíc

Den Chakri: 6. dubna
Na památku založení dynastie Chakri v roce 1782

Songkran – thajský Nový rok: duben, úplněk (obvykle 12.-15.4.)
Velice významný náboženský svátek, při němž se svěcenou vodou kropí zpodobnění Buddhy. Je to ale také bláznivá událost, kdy se všichni navzájem polévají vodou. Nejvýstředněji se slaví v Chiang Mai.

Svátek práce: 1. května

Den korunovace: 5.května
Svátek, při němž je oslavováno výročí korunovace současného krále Bhumibol Adulyadej
Svátek královské orby: začátek května (přesný datum určují každý rok brahmánští kněží)
Den první orby, požehnání obilí. Koná se na Sanam Luang v Bangkoku na začátku sezóny, kdy se seje rýže. Při obřadu prováděném brahmánskými hodnostáři posvátní býci obřadně vyorají královským zlatým pluhem první brázdu a poté sám král zaseje zvláštní požehnaná zrnka rýže. Tento obřad má být zárukou, aby byla toho roku dobrá úroda.

Visákhá Búčá: květen, úplněk
Nejdůležitější buddhistický svátek, při němž se slaví Buddhovo narození, osvícení a den úmrtí. Každá událost se slaví v jiném roce. Večer se po celé zemi konají průvody kolem chrámů se svíčkami

Ásánha Búčá: červenec, úplněk
Někdy se označuje jako buddhistický půst. Je to oslava Buddhova prvního kázání k jeho prvním pěti žákům.

Kchao Pchansá: následující den
Tímto dnem začíná tříměsíční období půstu buddhistických mnichů. Vysvěcení nových mnichů.
Festival svící v Ubon Ratchathani: v den Kchao Pchansá
Lokální, ale po celém Thajsku známý průvod alegorických vozů s obrovitými bohatě vyřezávanými voskovými svícemi ve městě Ubon Ratchathani.

Narozeniny Jejího Veličenstva: Královny Sirikit 12. srpna. Zároveň slaveno jako „Den matek“.
Vegetariánský festival: Ngán kin džé září / říjen (podle čínského lunárního kalendáře)
Souvisí s taoismem. Do Thajska ho uvedli čínští obchodníci a přistěhovalci. Slaví se zejména na ostrově Phuket a v některých jihothajských provinciích. Oslavy a procedury trvají většinou devět dnů, ale některý rok tomu může být i jinak. Hlavním smyslem je tělesná i duchovní očista. Doprovází ho velmi barvité, ale i dost drastické zvyklosti.

Ok Phansa: Říjen, úplněk
Oslavuje se znovusestoupení Buddhy na zem poté, co strávil jednu deštivou sezónu meditacemi v nebi Tavatimsa. Zároveň to znamená konec období dešťů a půstu a začátek Krathin, což je čas, kdy se dávají mnichům nová roucha a další dary. V některých oblastech je konec období dešťů oslavován pořádáním závodů lodí.

Den Krále Chulalongkorna: 23. října
Den, kdy se připomíná úmrtí krále Ramy V., vedle současného monarchy nejuctívanějšího monarchy dynastie Čakrí.

Loj Krathong: Listopad, úplněk
Svátek světel. Nejčarovnější festival, který můžete v Thajsku spatřit. Na jakékoliv vodní toky se vypouští ozdobené košíčky s květinami a svíčkami.

Wat Saket: Listopad, první týden
Tržiště u Zlatého návrší. Největší chrámový veletrh v Bangkoku.
Festival slonů: v Surinu Listopad, třetí víkend
Lokální, ale nesmírně populární přehlídka dovedností slonů, spojená s poutí a průvody v provincii Surin.

Nesení vlajky: 3.prosince
Royal Plaza, Bangkok. Nesmírně působivá ceremonie a živý obraz královské pompy. královská garda oděná ve slavnostních uniformách přísahá věrnost králi.
Narozeniny Krále Bhumibola: 5. prosince
Koná se řada oslav s programem a večer se shromažďují miliony Thajců, kteří tak spontánně vyjadřují hlubokou úctu svému panovníkovi.
Den ústavy: 10. prosince
Silvestr: 31. prosince
Festivaly ovoce a květin: podle sezóny
Různé slavnosti v různých částech země podle sezóny. Mnoho druhů tropického ovoce plodí celoročně (banány, papaya, kokosy, ananas aj.), ale mnohé obzvláště ceněné druhy mají svoji sezónu. Obvykle na počátku sklizně se v centrech oblastí, kde se těmto druhům nejvíce daří, konají barvité festivaly, soutěže a přehlídky ovoce.
Full Moon Party: každý měsíc, úplněk
Pravidelná plážová party za měsíčního úplňku na Ko Phanghanu. Každý měsíc o úplňkové noci se již tradičně sjíždějí mladí Thajci i turisté na krásnou pláž Hád Rin na ostrově Ko Panghan, asi 20 minut plavby z Ko Samui. Plážové diskotéky, restauarce a bary jsou slavnostně osvětleny, účastníci party mají různé světélkující součásti oděvu, poslouchá se hudba, tančí se, pije a hoduje až do rána. Provincie Surat Thani.