Thajsko – jazyk

Pokud se vydáte do země thajského boxu a masáží, budete se muset naučit i jejich jazyku. Thajština tu má hluboké základy a místní obyvatelé jsou velice pyšní a hrdí, že jejich země nebyla nikdy pokořena. Proto byste je jenom potěšili znalostí thajštiny a mnohé dveře by se před vámi otevřely. Převážnou část obyvatel tvoří Thajci (80%; z toho 53% zaujímají Siamci, 27% Laové), zbytek připadá na Číňany (12%) a Malajce (4%).

Před příchodem Thajců obývali území Khmerové, jejichž civilizace se tu rozvíjela mezi devátým a třináctým stoletím. Tehdy jim vyrostl nový soupeř. Byli to právě Thajci, kteří pocházeli z jižní Číny a podmanili si místní kmeny.

Ke skutečnému rozmachu kultury a jazyka došlo ale až ke konci 13. století za vlády Ramkhamhaenga. Bylo vynalezeno nové písmo čerpající z indických jazyků, sanskrtu a pali. Od té doby doznala thajština pouze nepatrných změn, jak byla ovlivňována okolními kulturami, které ale nikdy nezasáhly do jejího přímého vývoje.

Chtěli byste se na dovolené v Thajsku domluvit? Zdokonalte se v thajštině a angličtině!
Kurzy angličtiny – Elvis.cz
Kurzy angličtiny – Ceet.cz
Kurzy angličtiny – Londoninstitute.cz

Chtěli byste se o thajštině a angličtině dozvědět více?
Profil thajština – profesionalni-preklady.cz
Profil angličtina- profesionalni-preklady.cz

Potřebujete překlad do řečtiny nebo angličtiny?
Překlady thajština – Pražská.info
Překlady angličtina – Ceet.cz