Historie thajského boxu

V dávných dobách se většina sporů řešila právě pomocí Muay Thai. Bylo to o hodně výhodnější pro obě zúčastněné strany. Thaibox v té době provozoval téměř každý, od dětí, přes mládež, až po staré lidi. Všichni se zdokonalovali v umění thajského boxu. Pilovali a vymýšleli nové finesy, jen aby docílili mistrovství v Muay Thai a byli tak považováni za ctěné a vážené občany.

Za vlády krále Naresuana, jenž panoval v roce 1584, se zvýšil ještě více zájem o thaibox. Každý voják jej musel ovládat, aby se mohl v případě potřeby utkat s nepřítelem. Thajskému boxu byl dříve vyučován pouze panovník, ale Naresuana to změnil a rozšířil tak Muay Thai mezi vojsko. Tak se stalo Thajsko zemí mocnou a silnou na vojenskou sílu. Vojáci ovládající bojové umění daleko lépe bojovali se svými protivníky, kteří přišli o zbraň a neuměli thajský box.

Postupem času se počala měnit technika thajského boxu, odpoutal se od starých základů a začal tak vznikat nový druh Muay Thai. Změny v thaiboxu se přenášely přes délky desetiletí. Za vlády Sanpeta VIII., který byl více znám pod svou bojovou přezdívkou „Král tygr“, dostoupily změny v Muay Thai obrovských rozměrů. Král byl milovníkem thajského boxu. Sám se často zúčastňoval zápasů v Muay Thai, ale aby s ním vůbec někdo bojoval, musel bojovat v přestrojení. Za jeho vlády byl v zemi mír. Proto se rozhodl svoji početnou armádu naučit umění thajského boxu, aby zachoval její připravenost. Tím ještě posílil již tak velký zájem o tento druh sportu.

Thajský box za „Krále tygra“

Král tygr, jakožto jeden z nejlepších zápasníků v thajském boxu, provedl zásadní reformy v Muay Thai. Bojovníci si při zápasech v thaiboxu začali obvazovat ruce a předloktí proužky z koňské žíně. Mělo to dva dobré důvody – prvním byl ochrana bojovníka před údery protivníka, druhým byl větší rozsah zranění než holou rukou. Thajský box je jedním z mála sportů, kde se mohou uplatnit téměř všechny části lidského těla a koňské žíně nejsou nijak měkké, proto s touto novou reformou nabyl Muay Thai nových rozměrů. Teklo více krve a zranění nabývala závažnějšího rázu. V pozdější době se zápasníci thaiboxu přeorientovali na konopné provazy a naškrobené bavlněné pásky.

V tajemných kobkách chrámů, kde pouze rozvaliny ukazují, jaké krásné a mocné sídlo to bylo, se odehrávaly tajné zápasy v Muay Thai. Zakázané, ale přesto provozované, jenom pro zvané zápasníky thajského boxu. Většinou tu soutěžili na život a na smrt. Před zraky pouze vybraného publika, které vsázelo nekřesťanské peníze na své favority. Thajský box, jak ho nikdo neznal, tu prostoupil celou kobku. Vůně krve a pryskyřice. Pro tento starodávný zvyk v umění Muay Thai se ruce obalovaly provazy namočenými v pryskyřici. Poté se v bedně roztříštilo sklo a oba bojovníci (pro tento druh thaiboxu musel mít sudí souhlas obou dvou protivníků) do něho ponořili ruce s pryskyřičnými provazy.

Thajský box v moderní době

Veškeré změny v thajském boxu se projevily už za Krále tygra. V pozdějších letech se již projevovaly změny pouze technického charakteru. Bojovníci Muay Thai vždy používali jakýsi druh suspenzoru, protože kopy a údery do těchto místo byly až do 30. let minulého století povolené. Suspenzor v thaiboxu tvořil kus kůry nebo lastura, poté je nahradil malý trojúhelníkový polštářek, aby byl zachován původní tvar ochrany.

Thajský box ve 30. letech 20. století doznal změn zejména v oblasti pravidel. V minulých staletích jich příliš nebylo a bojovníci Muay Thai odcházeli mnohdy s vážnými zraněními. Tomu se chtělo předejít, proto bylo do thaiboxu zavedeno několik ochranný pravidel, které by bojovníky měly chránit před zraněním.

Pro snížení zranění bojovníků Muay Thai byly odstraněny konopné provazy z jejich rukou. Místo nich je nahradily kožené rukavice, které se rozšířily v západních zemích, kde je používali zejména profesionální boxeři. Thajský box dříve nebyl nijak rozdělen. Žádné kategorie tu neexistovaly. Bojovníci thaiboxu mohli bojovat s kýmkoli, kdo se jim postavil. Bylo jedno, jestli vážil o sto liber více nebo méně. To nehrálo žádnou roli. S novými pravidly se thajský box rozdělil do několika kategorií, které vyrovnaly síly v ringu. Nebyl již jediný všeobecný šampión v Muay Thai, ale jeden šampión v každé váhové kategorii. Malí a štíhlí thajci většinou skončili v nejlehčí kategorii (70% se jich řadí do tzv. muší váhy). V těžších kategoriích thaiboxu soutěží povětšinou cizinci, kteří jsou robustnější a svou stavbou těla daleko překonávají malé thajce. Poslední změnou bylo zavedení 5 kol na zápas. To se většině zápasníků Muay Thai nelíbilo, proto s thaiboxem skončili.